Satelitní účet kultury

Ministerstvo kultury, jím pověřená organizace Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) a Český statistický úřad spolupracovaly na realizaci jednoho úkolu Státní kulturní politiky na léta 2009 – 2014, sestavení tzv. satelitního účtu kultury. Cílem vytvoření „účtu kultury“ je zmapování všech finančních toků přicházejících do kultury z nejrůznějších zdrojů a stejně tak finančních toků z kultury vycházejících. Účet by měl také ukázat úroveň a efektivnost hospodaření v jednotlivých oblastech, rozsah použitých pracovních a investičních zdrojů, výši mezd a v neposlední řadě vyjádřit pomocí finančních ukazatelů váhu kultury v ekonomice. První ověřovací verze satelitního účtu kultury za rok 2009 byla představena na tiskové konferenci ČSÚ za účasti předsedkyně ČSÚ, náměstkyně ministra kultury a představitelů NIPOS. V r. 2014 byla po zkušenostech upravena metodika („Systém účtů kultury“). V červnu 2014 se konala tisková konference na MK za účasti ministra, představitele ČSÚ a NIPOS. Předpokládá se postupné ověřování použité metodiky, hledání zdrojů dalších ekonomických dat včetně doplňkových šetření.

SYSTÉM ÚČTU KULTURY – metodika 2019 (PDF)
Satelitní účet kultury 2017 (PowerPoint prezentace v PDF)
VYHODNOCENÍ ČASOVÉ ŘADY VÝSLEDKŮ SATELITNÍHO ÚČTU KULTURY ČR
ZA OBDOBÍ LET 2010–2015
(PDF)

The Results of the Account of the Culture of the CR for 2010