Kult (MK) 15‑01 Roční výkaz o neperiodických publikacích

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 355/2016 Sb.

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Kult (MK) 15‑01

a)    Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o neperiodických publikacích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 3 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon státní správy (pro přípravu zákonů a vyhlášek) a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu a dále pro potřeby Ministerstva kultury v souladu s doporučením 23. zasedání Generální konference UNESCO z roku 1985.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tituly vydaných neperiodických publikací podle tematických skupin, jazyka vydání a překlady z jiných jazyků.

b)    Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Národní knihovna České republiky podle CZ-NACE 58.11 (vydávání knih).

c)    Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

d)    Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. března 2018

e)    Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury