Výkazy

Tato stránka obsahuje formuláře výkazů pro statistická šetření uvedených oblastí kultury za kalendářní rok, metodické pokyny pro vyplňování výkazů a formuláře souhlasu s publikováním údajů.
(Pro zpravodajské jednotky: odkaz na možnost vyplnění výkazu on-line, vč. termínu pro skončení sběrů.)

Výkaz Formulář
výkazu
Metodické vysvětlivky Souhlas se zveřejněním dat Elektronické
sběry
Termín ukončení sběru Kontaktní osoba
e-mail + telefon
Divadla
Kult (MK) 01-01
PDF PDF PDF 15. 4. 2020 Ing. Eva Smetanová, MSc
+420 221 507 934
Periodický tisk
Kult (MK) 05-01
PDF
PDF PDF   15. 4. 2020 PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Knihovny
Kult (MK) 12-01
PDF
Deník silný
Deník slabý
PDF 4. 2. 2020 PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Muzea a galerie
Kult (MK) 14-01
PDF
PDF PDF

15. 4. 2020

Hana Šílová
+420 221 507 919
Neperiod. publikace
Kult (MK) 15-01
PDF
PDF PDF   15. 4. 2020 PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Památkové objekty 
Kult (MK) 17-01
PDF
PDF PDF 15. 4. 2020 PhDr. Vladimíra Lindnerová, CSc.
+420 221 507 933
Vydavatelé
Kult (MK) 18-01
PDF
PDF PDF 15. 4. 2020 Jana Razáková
+420 221 507 917
Výstavní činnost
Kult (MK) 19-01
PDF
0 PDF 15. 4. 2020 Jana Razáková
+420 221 507 917
Kult. vzděl. činnost
Kult (MK) 22-01
PDF
PDF PDF 15. 4. 2020 PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931
Festivaly
Kult (MK) 23-01
PDF
PDF PDF 15. 4. 2020 Mgr. Aglaja Peroutková
+420 221 507 922
Veřejná správa
Kult (MK) 24-01
PDF
0 PDF 15. 4. 2020 Hana Šílová
+420 221 507 919
Hudební tělesa
Kult (MK) 25-01
PDF
PDF PDF 15. 4. 2020 PhDr. Marie Gonzálezová
+420 221 507 931