Vítejte na stránkách statistiky kultury České republiky

AKTUÁLNĚ – STATISTIKA KULTURY A KORONAVIRUS

Vážené zpravodajské jednotky, víme, že v současné době není Vaší prioritou splnění zpravodajské povinnosti, předložení statistického výkazu za předcházející roční období. Přesto bychom vás chtěli upozornit, že právě sběr statistických dat za rok 2019 je mimořádně důležitý, poněvadž údaje za toto období budou posledními standardními daty před stávajícím rokem 2020, kdy došlo k přerušení činnosti naprosté většiny poskytovatelů kulturních služeb. Vámi předložená data tak poslouží ke zjištění dosahované výše výkonů a příjmů kulturních institucí v posledním roce před vypuknutím epidemie. Tato skutečnost může mít – mimo jiné – význam pro argumentaci ve věci budoucí podpory kultury z veřejných zdrojů.
Tímto vás prosíme o vyplnění statistických výkazů za rok 2019.
Všichni naši statistici pracují, jsou k dispozici na emailových adresách uvedených u jednotlivých elektronických sběrů. Návratnost výkazů byla prozatím prodloužena do 30. dubna 2020.

Předem vám děkujeme za spolupráci ve prospěch společné věci!
PhDr. Jana Radová

Na těchto stránkách vám poskytneme číselné i analytické výsledky statistických zjišťování v kultuře, stejně tak jako informace o souvisejících metodických přístupech a nástrojích a v neposlední řadě o legislativě, ze které tato statistika vychází.

Pravidelná roční statistická zjišťování v oblasti kultury provádí NIPOS, útvar Centrum informací a statistik kultury na základě pověření Ministerstva kultury v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, s dodržením mezinárodních doporučení. Uvedená statistická šetření jsou realizována podle Vyhlášky Program statistických zjišťování, kterou na příslušný kalendářní rok vydává Český statistický úřad.

Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních subjektů zřizovaných ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, spolky, obecně prospěšnými společnostmi, církví, podnikatelskými subjekty aj.

Mapa ČR

Jsou šetřeny následující kulturní aktivity:

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Centrum informací a statistik kultury (CIK)